Víz átalakulásának folyamata
A vízkő valamennyi víz alkalmazású technilógiánál létrejön, mert a víz hőmérsékletének legkisebb változására a felszabaduló CO2 beindítja a víz molekula átalakulását. A vízben lévő oldható
Ca (HCO3) átalakulását, a negatív töltésű "oldhatatlan" CaCO3 formába.
A vízkő, mely főleg magnézium- és kalcium sókból áll erős felületi kötésekkel fordul elő, folyamatosan rétegződik, ezáltal hőszigetelő réteget alkot. Vizsgálatok igazolják, hogy 1mm vízkő 8-10%-os energiaveszteséget jelent, amely a berendezések rossz hő átadó képességét eredményezi, valamint -az elektrolízis folyamata miatt- korróziónövelő hatású, és nagyobb mennyiségben a vízberendezések eldugulását okozza. A vízkőtelenítésre általában eddig csak agresszív, nagy költségű, környezetszennyező vegyszereket alkalmaztak.
Számos vízkezelési probléma, ezen belül a vízkő komplex megoldására ajánljuk a teljes mértékben környezetbarát Flodravin® készülék biztosította elektromagnetikus technológiát.
Ami egyszerű kémiai és fizikai folyamatokra bízza a vízkőmentesítést! Az irányított impulzív elektromos (2-32 KH) erőtér a dipól vízmolekulák véletlenszerű elrendezését megváltoztatja úgy hogy azok polarizálódnak, csökken az elektronpályák mérete, a hidrogénatomok közelebb húzódnak az oxigénatomhoz. két pozitív töltésű hidrogénatom a negatív töltésű oxigén takarására törekedik, így egy lineáris konfiguráció jön létre, ezáltal a vízmolekula negatívtöltését pozitívvá változtatja.
Ez az átrendeződés csökkenti a hidrogénkötések hosszát, valamint szögét, és a hópihe formájú karbonátmolekulák hasáb formára rendeződnek. Az így kialakult pozitív töltésű lineáris vízmolekuláknak szétfeszítő hatásuk van,
ugyanis elektronokat von el a már lerakodott mészkőkristályokból, valamint hidratálják a lerakódott ásványi sókat (és az üledékeket), azaz a karbonátmolekulák közötti kötések felszakításával folyamatosan feloldódik a vízkő. A vízben levő szennyeződések és ásványi anyagok oldott állapotban maradnak- a polarizált kationok elektromosan kapcsolódnak az anionokkal, és együtt haladnak a folyó vízzel, ezáltal megszűnik a karbonátmolekulák halmozódása és kristályosodása.
A kezelt víz oxigénfelvevő képessége megnövekedik, ezáltal a vízrendszerben levő levegő oxigénjét felveszi és a ferrocsövek belső falán korróziógátló felület alakul ki (Fe2-ből Fe3 lesz).

Az impulziv elkrtomos hatás által felerősödött ionaktivitás miatt a vízben lévő ionokat (H+ OH) a befogadni képes molekulák gyorsabban lekötik. A PH érték 6,8-7,2 között stabilizálódik ezért a vízkezeléshez sokkal kevesebb vegyszer szükséges ezáltal az elektrolitikus korrózió is megszűnik. Mivel a Flodravin hatására oxigénnel telítődik a víz, az aerobaktériumok aktivitása fokozódik viszont az oxigént nem igénylő baktériumok, több mint 80%-ben elpusztulnak.
A víz változatlan kémiai összetétele ellenére tipikusan lágy hatású lesz.
Nagyobb vízrendszerek esetében, mivel az elektrokezelt vízmolekulák "memória effektusa" gyengül, egyenes csőszakaszokon 50-60 m után, szivattyú után 60%-ban, több ponton célszerű felszerelni a berendezéseket a tökéletes eredmények érdekében. A Flodravin® berendezések 3/8-20 átmérőig a csővezeték anyagától függetlenül, annak megbontása, átvágása nélkül külsőleg kerülnek felszerelésre, karbantartást nem igényelnek, örök működési garanciával rendelkeznek. E technológia teljes mértékben környezetbarát.
A Flodravin® már 12 éve Magyarországon is kiválóan működik. Gyártásra 2 típusa került, a hidegvizes hálózati (mint alapkészülék), hideg- melegvizes hálózati ( dupla tekercses!
Meggyőződésünk, hogy a FLODRAVIN alkalmazása azon egyszerű és gazdaságilag is indokolt ökológiai beruházások egyike.